Вебінар “СТАРТ ”

 

Презентація проф. Свіщенко Є.П.– «СТАРТ - епідеміологічні доСлідження, для визначення профілю вперше виявлених та

нелікованих пацієнтів з арТеріальною гіпертензією  в реАльній клінічній пРакТиці»